dinsdag 21 mei 2013 MOTIE

 
 
 
 
 

Motie Ingediend door:

10 VVD-leden uit diverse plaatsen in Nederland,
op de Algemene Ledenvergadering van de VVD, 25 mei 2013, te Maarssen
 
 

Tekst:

Verzoekt het hoofdbestuur tot aanpassing van het reglement waarin dan zal staan: “VVD-leden die een politiek ambt uitoefenen of zich daarvoor verkiesbaar willen stellen, dienen van onbesproken gedrag en boven elke verdenking verheven te zijn. Indien tegen een VVD-lid een serieuze verdenking van een ernstig strafbaar feit bestaat, zal dit lid geschorst worden, niet politiek actief zijn en van deelname aan verkiezingen uitgesloten zijn. Als er na goed overleg met de betrokkene geen vrijwillige terugtrekking plaatsvindt, zal deze als VVD-lid geroyeerd worden. Zolang een VVD-lid een strafblad heeft, zal deze persoon geen politiek ambt meer namens de VVD kunnen uitoefenen. ”
 

Toelichting:

De VVD vindt integriteit in de politiek van groot belang. VVD-leden die een politieke ambt uitoefenen of VVD-leden die een politiek ambt nastreven door zich verkiesbaar te stellen, behoren van onbesproken gedrag te zijn. De lat ligt voor politieke ambtsdragers heel hoog. Naast een lokale verantwoordelijkheid heeft iemand die lid is van een landelijke partij óók een landelijke verantwoordelijkheid. Een lid moet, bij elke schijn of verdenking van niet integer handelen, (tijdelijk) geen politieke functie willen hebben dan wel ambiëren. Dat geldt ook voor leden die al veroordeeld zijn voor strafbare feiten. In het belang van de VVD en de politiek in zijn algemeenheid, behoort een lid zich dan terughoudend op stellen. Uiteraard geldt dat iemand onschuldig is tot dat het tegendeel is bewezen. Maar voor een politieke ambtsdrager geldt ook de morele eis van het van onbesproken gedrag. Als bewezen is dat een lid onschuldig is, kan dat lid weer een politiek ambt namens de VVD uitoefenen of ambiëren. Door diverse affaires is het aanzien van de VVD beschadigd geraakt en dat is pijnlijk. Om in het belang van de VVD deze situaties te voorkomen, dan wel daadkrachtig te kunnen aanpakken, is een wijziging van het reglement noodzakelijk.